UNØDVENDIG FRYKT 🌦

Mange sliter med følelser av frykt. Vi har på en eller annen merkelig måte blitt vandt til å tenke at positiv tankegang er urealistisk og naivt. Men hva er det som gjør at negativ tankegang er mer realistisk? Går det virkelig oftere dårlig enn bra?
Svaret er nei, det gjør det ikke.

Det er en illusjon vi har skapt oss, basert på frykt. Mesteparten av det vi bekymrer oss for, skjer aldri. Med andre ord har alt det vi går rundt og bekymrer oss for og bruker tid på, en minimal sjanse for å bli virkelighet.

Mennesker som ikke tørr å ta sjanser går gjerne rundt med en illusjon om at alle som gjør spennende og utfordrende ting, ikke er redde. Derfor er det så mye enklere for dem. Men der tar de feil. Alle de som kaster seg ut i det ukjente har også vært redde. Men de har gått over grensene sine, våget å miste fotfestet og blitt vandt til det som en gang var uvant.

Alle de vellykkede menneskene rundt deg som du tror har en sjette «jeg fikser alt» sans, er altså ikke annet enn eksempler på at DU også kan klare det!

Frykten er ikke et tegn på at du skal trekke deg, men et signal om å fortsette.