Lever du, eller eksisterer du?

🌥Hva er forskjellen? For meg er forskjellen å være tilstede i nåtiden. Å se, føle, kjenne på akkurat det som er her og nå. Å være «mindful». Det motsatte, altså «mindlessness» er en tilværelse hvor du går på autopilot, er ubevisst og uoppmerksom. Dette hindrer deg i å kjenne hvordan du egentlig har det.

⛅️Lever du i fortid & fremtid eller nåtid? Når du spaserer deg en tur, tenker du da på fortiden? På hva du heller skulle ha sagt i en tidligere samtale, eller analyserer du hvordan du oppførte deg i en tidligere situasjon? Kanskje grubler du over fremtiden? Hva du skal jobbe med, hva du må klare å få til? Eller er du tilstede akkurat i øyeblikket? Legger du merke til lukta ute, menneskene rundt deg, hvordan bakken kjennes ut, hvordan det føles å gå?

🌦 En kronisk tilværelse av uoppmerksomhet og ubevissthet gjør at vi ikke får med oss at hver eneste dag faktisk er livet vårt.

☀️ Ved å være tilstede i øyeblikket kan vi øke livskvaliteten og redusere stress. Til tross for dette velger de fleste å leve i fortid eller framtid. Du kan kun leve i nåtid, og det er derfor nødvendig å være tilstede i øyeblikket.

Du er ikke den du har vært eller den du skal bli, du er den du er, så vær deg selv og vær nå.